Testning av batteri- och dataanvändning

Kräver du en mer djupgående och objektiv analys för att validera batteri- och dataanvändningen för din applikation i verkliga scenarier? Med hjälp av vår testinställning för batteri- och dataanvändning är det möjligt.

Hör av dig
Fördelar

En mer energieffektiv app

Batteri- och dataanvändningstestning är ett kraftfullt verktyg som används för att identifiera och bekämpa programvaruproblem som leder till onödig batteriurladdning och dataförbrukning. Detta erbjuder olika fördelar som bara är för bra för att ignorera.

Optimera din apps prestanda

Avgör läckage av batteri- och dataanvändning i alla affärskritiska användningsfall.

Få en konkurrensanalys

Jämför batteri- och dataanvändning med dina direkta konkurrenter.

Undvik programvaruregression

Se till att programvaruändringar inte ger nya batteri- och dataanvändningsproblem.

Ta datadrivna beslut

Använd objektiva data för att planera och göra förbättringar i din app.

Plattformar och metoder

Stöd för flera plattformar

Med över 3 500 testenheter för olika operativsystem och deras versioner i vår ägo kan vi gå igenom kritisk funktionalitet, samla in detaljerade mätningar och korrelera data till enhetsloggar för att avgöra vad som utlöser toppar i förbrukningen.

Batteri- och dataanvändningsinställningar anslutna till iPhone.
Testprocedur

Hur det görs

Även om den faktiska testningen är automatiserad granskar vi resultaten manuellt för att förstå affärskritiska användningsfall samt de viktigaste punkterna. Vår testprocess och installation består av flera steg som gör att vi kan nå bästa möjliga resultat.

1

Skapande av testfall

Först definierar vi förutsättningar och skriver testfall som anger den uppsättning åtgärder som krävs för att verifiera en funktion.

2

Upprättande av förutsättningar

Därefter skapar vi förutsättningar, till exempel nätverksförhållanden, för att framgångsrikt genomföra testfallen.

3

Testa utföringen

Sedan kör vi testfallen och jämför de förväntade resultaten med de faktiska resultaten.

4

Rapportgenerering

Slutligen samlar vi in data och lägger in dem i en rapport som innehåller viktiga konsumtionsmätningar.

Batteri- och dataanvändningstester utförs på flera enheter samtidigt.
Förhandsgranskning av rapport

Förbrukning av batteri- och data

Få en detaljerad rapport om batteri- och dataförbrukning och använd den till din fördel – förbättra lösningens arkitektur, logik och övergripande prestanda.

I rapporten kommer du se:

  • Ström och förbrukning över tid
  • Totalt förbrukat batteri under testets varaktighet
  • Förväntad batteritid för ett visst scenario
  • Nätverksanvändning över tid och total nätverksanvändning
  • CPU- och minnesanvändningsprofiler

Testa dina lösningar på ett bättre sätt. Snabbare. Tillsammans.

Testa dina lösningar snabbare och mer noggrant genom att arbeta med kvalitetssäkringsexperter som hjälper dig att utveckla en testlösning som är skräddarsydd för dina behov.

Boka en demo