Två kvalitetssäkringsingenjörer sitter vid sina skrivbord och jobbar med projekt.

SDK-testning

Med lång erfarenhet av kvalitetssäkring har vi utvecklat en djup förståelse för de unika kraven för SDK-testning. Vi kan definiera och införa rätt testmetoder och till och med leda hela testprocessen. Vi gör en djupgående analys och anpassar den efter dina specifika behov.

Hör av dig
Vi kan hjälpa dig

Testa varje komponent i SDK:n

Med ett team av ISTQB-certifierade QA-ingenjörer som är väl insatta i SDK-testning kan vi upptäcka funktionsfel, prestandafel, säkerhetsproblem, felaktig datastrukturering och andra inkonsekvenser. Vi har även erfarenhet av att utveckla anpassade testlösningar för att bättre passa dina behov så att du kan utveckla mer och fixa mindre.

För att utföra funktionstestning för SDK-lösningar simulerar vi användarbeteende. Vi har byggt en unik uppsättning automatiserade testlösningar ovanpå våra kunders SDK:s och vi integrerar dessa tester i CI/CD-pipelines för att leverera ett helt automatiserat arbetsflöde. När automatisering inte är ett alternativ håller vi oss till manuella tester.

Testautomatisering kan avsevärt minska testtiden och sänka kostnaderna. Vi har hjälpt nystartade företag och Fortune 500-företag i allt från enkla konsultationer om förbättringar av testautomatisering till att ställa in hela automatiseringsprocessen från grunden.

Läs mer

Regressionstestning används för att verifiera om en kodändring, uppdatering eller förbättring inte har påverkat programvarans befintliga funktionalitet. När det är möjligt föreslår vi att du kombinerar regressionstestning med testautomatisering eftersom det kan spara mycket tid och resurser.

Säkerhetsfrågor är ofta anledningen till att företag förlorar enorma mängder pengar, rykte och användarbas. Våra säkerhetsexperter väljer en lämplig metod för säkerhetstestning, identifierar ditt SDK:s sårbarheter och ger dig råd om ytterligare åtgärder för att uppfylla alla nödvändiga säkerhetsstandarder.

Läs mer

Med hjälp av den erfarenhet vi har fått genom åren av att vara i industrin för mjukvarutestning och arbeta med nystartade företag och Fortune 500-företag kan vi tillhandahålla en detaljerad analys av din SDK-dokumentation och kontrollera om den följer alla SDK användarfall och om den är lätt att använda och förstå.

SDK-implementering kan vara en komplicerad och tidskrävande process, speciellt om det är något du inte har testat tidigare. Våra erfarna ingenjörer kan guida dig genom hela implementeringsprocessen, påpeka inkonsekvenser och ge förslag på hur du kan förbättra slutanvändarupplevelsen.

QA-ingenjör som arbetar med ett projekt.
Erfarenhet

Partnerskap med Twilio

Efter att ha arbetat med Twilio i nästan ett decennium känner vi Twilios SDK:er ut och in. Vi kan hjälpa dig att bygga, integrera och testa din kommunikationslösning baserad på Twilio SDK. Ditt inflytande över konkurrenterna är här, bara ta chansen.

Twilio
QA-ingenjör testar en kommunikationslösning.
Leende QA-ingenjör på ett samtal med en kund.
Modeller för engagemang

Anpassade lösningar. Konkurrenskraftiga priser.

Från att tillhandahålla testingenjörer på plats eller arbeta på distans med tillgång till ett brett utbud av testhårdvara och avancerade testlaboratorier - vi erbjuder den bästa lösningen som är skräddarsydd för dina teams behov till mycket konkurrenskraftiga priser.

Fjärrteam

  • Omfattande kunskaper hos TestDevLabs ingenjörer
  • Minskade kostnader utan dolda avgifter
  • Samarbete med utvecklings- och ingenjörsteam

Team på plats

  • Arbetar från kunders kontor
  • Ingenjörer med specifik kunskap och färdigheter
  • Omedelbart tillgänglig för fysiska möten

Testa dina lösningar på ett bättre sätt. Snabbare. Tillsammans.

Testa dina lösningar snabbare och mer noggrant genom att arbeta med kvalitetssäkringsexperter som hjälper dig att utveckla en testlösning som är skräddarsydd för dina behov.

Boka en demo