“TestDevLab” privātuma politika

Šajā Privātuma politikā ir izskaidrots, kā SIA “TestDevLab” (TDL) izmanto jebkādus personas datus, ko sniedzat, sazinoties ar mums mūsu tīmekļa vietnē, e-pastā vai pa tālruni. Šī Privātuma politika ir izveidota saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Informācija par datu pārzini un kontaktinformācija

SIA “TestDevLab”, reģistrācijas Nr. 40103486142

Juridiskā adrese: Vingrotāju iela, 1, LV-1010, Rīga, Latvija

E-pasta adrese: testdevlab@testdevlab.com

Kādus personas datus mēs apkopojam?

Personas dati ir informācija, kas var identificēt personu vai nu tieši, vai apvienojumā ar citiem datiem.

Sazinoties ar mums, jūs varat sniegt informāciju dažādos veidos, piemēram, aizpildot veidlapas mūsu tīmekļa vietnē vai sazinoties ar pa tālruni, e-pastu.

Jūsu sniegtie personas dati var ietvert jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citu informāciju, ko esat brīvprātīgi sniedzis, piemēram, jūsu publiskā profila informāciju sociālajos plašsaziņas līdzekļos, tīmekļa vietnē un citu CV iekļauto informāciju, piesakoties uz vakanto darba vietu.

Kad izmantojat mūsu tīmekļa vietni, mēs automātiski apkopojam informāciju par jūsu ierīci, tostarp IP adresi, informāciju par jūsu apmeklējumu un to, kā izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Arī serveris, uz kura atrodas tīmekļa vietne, var reģistrēt pieprasījumus, ko veicat serverim, pārlūkojot tīmekļa vietni. Tas tiek darīts, lai analizētu datu plūsmu, padarītu lietotāja pieredzi draudzīgāku, uzlabotu satura kvalitāti, optimizētu tīmekļa vietnes darbību un nodrošinātu pienācīgu tīmekļa vietnes darbību un drošību.

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

Mēs izmantojam jūsu personas datus saistībā ar šādiem mērķiem:

 • Sniegt jums pakalpojumus un izpildīt Jūsu pieprasījumus.
 • Saņemt un izskatīt jūsu pieteikumus vakantām darba vietām, lai nodrošinātu atlases un darbā pieņemšanas procesu.
 • Sniegt jums informāciju par mūsu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī mārketinga mērķiem.

Ja vēlaties saņemt informāciju par mūsu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, varat pieteikties, bet jebkurā laikā varat atteikties, atjauninot savas preferences vai nosūtot mums e-pastu.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Līgums

Mums ir nepieciešams apstrādāt jūsu personas datus, lai izpildītu līgumu, kurā jūs esat puse, vai lai pēc jūsu pieprasījuma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas.

Piekrišana

Jūs piekritāt, ka mēs izmantojam jūsu personas datums (piemēram, piekritāt saņemt no mums jaunumus un/vai e-pasta vēstules par mūsu produktiem un pakalpojumiem, iesniedzāt pieteikumu vakantai darba vietai un piekritāt, ka mēs apstrādāsim jūsu iesniegtos datus). Varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un atteikties no e-pasta vēstuļu saņemšanas par mūsu produktiem un pakalpojumiem, atjauninot savas preferences vai nosūtot mums e-pastu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana var neietekmēt jūsu personas datu apstrādi, ja tā mums var būt nepieciešama, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības, vai ja apstrāde ir nepieciešama un pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmajām interesēm vai citiem likumā noteiktajiem likumīgās datu apstrādes pamatiem.

Leģitīmās intereses

Saņemot jūsu pieteikumu vakantai darba vietai, mums ir leģitīmas intereses apstrādāt un izvērtēt jūsu sniegtos personas datus un veikt citas ar tiem saistītas darbības, piemēram, organizēt darba intervijas, veikt pārrunas un sniegt pierādījumus, kas pamato darbā pieņemšanas procesa atbilstību tiesību aktiem. Strīda gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai norādītu uz atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem.

Mūsu leģitīmās interesēs ir izmantot jūsu personas datus, lai darbotos, uzlabotu un reklamētu mūsu pakalpojumus un produktus, kā arī aizsargātu mūsu uzņēmējdarbību.

Juridiskie pienākumi

Mums ir nepieciešams izmantot jūsu personas datus, lai izpildītu juridisko pienākumu. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai ievērotu likumus un normatīvos aktus. Piemēram, apstrādājot personas datus atlases un darbā pieņemšanas nolūkos un jo īpaši jūsu darbā pieņemšanas gadījumā.

Vai mēs dalāmies ar jūsu personas datiem?

Mēs nepārdodam, nedalāmies, neiznomājam vai citādi neizpaužam jūsu personas datus trešām personām un citām valstīm, ja vien turpmāk nav norādīts citādi.

Varam izpaust jūsu personas datus, ja to pieprasa likums vai atbilde uz tiesībaizsardzības vai citas regulatīvās iestādes pieprasījumu, bet tikai nepieciešamajā apjomā. Varam izpaust jūsu personas informāciju, lai izpildītu mūsu līgumus ar jums vai lai aizsargātu TDL, tās darbinieku vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību. Tas ietver arī personas datu apmaiņu ar citām organizācijām krāpšanas novēršanas nolūkos.

Analītikai un statistikai izmantoto rīku/tehnoloģiju (piemēram, Google Analytics, Statcounter) nodrošinātājiem ir piekļuve tikai tiem statistikas datiem, kurus apkopo rīks/tehnoloģija (piemēram, tīmekļa vietnes apmeklējums un meklēšana tajā).

Kā nodrošinām datu drošību?

Izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiek glabāti drošā veidā, un tie ir pieejami ierobežotam personu lokam – tikai pilnvarotām personām. Jūsu personas datu saņēmēji ir TDL (mūsu darbinieki, kuri ir tieši pilnvaroti un veic datu apstrādi savu pienākumu izpildei), jūs, datu apstrādātāji, tiesībaizsardzības vai uzraudzības iestādes, kā arī tiesas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Cik ilgi glabājam jūsu datus?

Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:

 • tam ir juridisks pamats (lūdzu, skatiet <1>Datu apstrādes juridiskais pamats<1>). Kad kritēriji vairs nebūs piemērojami, jūsu personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti, vai arī nodoti glabāšanā Valsts arhīvā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • dati ir nepieciešami nolūkam, kādam tie tika saņemti;
 • mums ir juridisks pienākums glabāt datus (piemēram, personāla atlases dokumenti un grāmatvedības dokumenti tiek glabāti tik ilgi, cik to nosaka Latvijas Republikas tiesību akti);
 • ir spēkā līgums (piemēram, par pakalpojumu sniegšanu);
 • nav atsaukta jūsu piekrišana, ja vien nav cita likumīga pamata datu apstrādei.

Kā izmantojam Sīkdatnes un citas tehnoloģijas?

Izmantojam sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, lai jūs atšķirtu no citiem mūsu vietnes lietotājiem – mēs automātiski apkopojam un saglabājam informāciju žurnāla datnēs (piemēram, IP adresi, pārlūkprogrammas veidu un valodu, interneta pakalpojumu sniedzēju, datuma/laika zīmogu). Tas palīdz nodrošināt jums labu pieredzi, kad izmantojat mūsu vietni.

Jūs varat pielāgot pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no sīkdatnēm, taču daļa tīmekļa vietnes satura var netikt parādīta pilnībā.

Kādas ir jūsu tiesības?

 • Tiesības saņemt informāciju par to, kādi dati tiek apstrādāti, kā un kāpēc,
 • tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem,
 • tiesības pieprasīt labot/atjaunināt datus (piemēram, ja dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neatbilstīgi),
 • tiesības atsaukt savu piekrišanu,
 • tiesības pieprasīt dzēst savus datus,
 • tiesības pieprasīt ierobežot savu datu apstrādi (uz laiku apturēt personas datu apstrādi, piemēram, kad dati tiek laboti),
 • tiesības iebilst pret savu datu apstrādi (piemēram, ja datu apstrāde neatbilst primārajam mērķim, kuram tie tika apkopoti),
 • tiesības iesniegt sūdzību,
 • tiesības uz datu pārnesamību (jūsu datu sniegšanu Jums).

Ja vēlaties izmantot savas kā datu subjekta tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot pašrocīgi parakstītu rakstveida iesniegumu uz mūsu juridisko adresi, kas norādīta sadaļā “Informācija par datu pārzini un kontaktinformācija”, vai;
 • nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz mūsu e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā “Informācija par datu pārzini un kontaktinformācija”.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana vai pieprasījums dzēst personas datus, vai iebildums pret personas datu apstrādi var nenozīmēt datu apstrādes pārtraukšanu, ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz citu juridisko pamatu.

Cita informācija

Šī Privātuma politika laiku pa laikam var tikt atjaunināta, lai ievērotu spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus. Mēs iesakām laiku pa laikam pārskatīt šo Privātuma politiku, lai uzzinātu par jebkādām šādām izmaiņām šajā Privātuma politikā.