Pieejamības testēšanas pakalpojumi

Pieejamība ir viena no galvenajām sastāvdaļām, lai nodrošinātu augstas kvalitātes lietojumprogrammu, kas atbilst visām jaunākajām izstrādes vadlīnijām un noteikumiem. Digitālā pieejamība nodrošina tīmekļa satura, programmatūras, dokumentu un citu digitālo produktu un satura pieejamību ikvienam, tostarp cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem.

Sazinieties ar mums
Programmatūras kvalitātes nodrošināšanas inženieris veic pieejamības testēšanu ar klēpjdatoru un galddatoru.
Pieejamības nozīme

Konkurences priekšrocību iegūšana

Pieejamība ļauj jūsu produktam būt pieejamam ikvienam. Tas parāda, ka esat rūpīgs, uzmanīgs un cieņpilns pret visiem lietotājiem. Pieejamības testēšanas trūkums var radīt sliktu reputāciju un samazināt jūsu lietotāju bāzi, kas var radīt tiešus finansiālus zaudējumus.

Programmatūras kvalitātes nodrošināšanas inženieris, izmantojot “Accessibility Scanner” rīku mobilajā tālrunī.

Labākās pieejamības prakses ievērošana palielinās jūsu produkta potenciālo auditoriju, nodrošinot visiem vienādas iespējas to izmantot.

Kad tas varētu būt nepieciešams

Veidojot iekļaujošu produktu

Pieejamības testēšana nodrošina, ka jūsu produkts ir pieejams lietotājiem ar dažādiem traucējumiem. Turpmāk norādīti daži gadījumi, kad jums varētu būt nepieciešami pieejamības testēšanas pakalpojumi.

Darbojoties publiskajā sektorā

Izstrādājot programmatūru publiskajam sektoram, ir jāievēro valdības prasības.

Strādājot privātajā sektorā

Izstrādājot programmatūru privātiem uzņēmumiem, var būt nepieciešams ievērot valdības prasības.

Veidojot uz lietotāju orientētu produktu

Apsveriet, kā jūsu produktu izmantos cilvēki ar invaliditāti, dažāda vecuma grupas un kultūras vai valodas piederīgie.

Veidojot veiksmīgu reputāciju

Izveidojiet nevainojamu uzņēmuma reputāciju, vienlaikus palielinot klientu sasniedzamību un lietotāju noturību.

Uzlabojot lietotāja pieredzi

Pārliecinieties, ka jūsu produkts nodrošina lielisku lietotāja pieredzi, lai meklēšanas sistēmās ieņemtu augstāku vietu un palielinātu atpazīstamību.

Izstrādājot iekļaujošu produktu

Uzlabojiet savu produktu, padarot to viegli lietojamu un viegli pieejamu ikvienam, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti.

Pieejamības vadlīnijas

Vienlīdzīga pieejamība visiem

Katrā valstī organizācijām ir savas pieejamības prasības. Tomēr daudzi no šiem standartiem ir iekļauti “Tīmekļa satura pieejamības vadlīnijās” (Web Content Accessibility Guidelines) jeb saīsinājumā WCAG.

QA inženieris, kas veic pieejamības testēšanu planšetdatorā.

Atbilstība WCAG

Veicot pieejamības testēšanu, mēs pārliecināsimies, ka jūsu produkts ir pieejams cilvēkiem ar dažādiem invaliditātes veidiem un atbilst WCAG standartam. Jūs varat būt droši, ka mūsu pieejamības testēšanas pakalpojumi atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem.

Uztveramība

Mēs pārbaudām, vai lietotāji, izmantojot pārlūkprogrammu vai palīdzības tehnoloģijām, var uztvert saturu viņiem saprotamā veidā.

Lietojamība

Mēs pārliecināmies, ka lietotāji var veiksmīgi darboties un kontrolēt visus lietotāja saskarnes komponentus un navigāciju.

Saprotamība

Pārliecināmies, ka lietotāji var saprast un izmantot lietotāja saskarni paredzamā un konsekventā veidā.

Noturība

Mēs pārbaudām, vai lietotāji var mijiedarboties ar saturu, kas ir saderīgs ar dažādiem lietotāju aģentiem.

TestDevLab logoA11y

Your path to an inclusive digital product starts here!

Want to know more about the full extent of our accessibility testing capabilities? Visit our accessibility testing services page to find out what we have to offer.

Discover more
Mēs varam palīdzēt

Nodrošināt pieejamu produktu

Lai veiktu pieejamības testēšanu, ir nepieciešams kombinēt manuālo un automātisko testēšanu. Automatizētā testēšana vien nevar atklāt visas pieejamības problēmas, jo tā var sniegt neuzticamus rezultātus, savukārt manuālā pieejamības testēšana ir efektīvāka dinamisko funkciju testēšanā.

Manuāla pieejamības testēšana

Manuālā pieejamības testēšana ļauj atklāt pieejamības problēmas, kuras nevar atveidot ar mašīnu vai datorprogrammu.

Manuālo pieejamības testēšanu izmanto, lai novērtētu:

 • Navigāciju tikai ar tastatūru
 • Saderību ar palīdzības tehnoloģijām
 • Kļūdu ziņojumus un kļūdu novēršanu
 • Atšķiramas saites
 • Teksta alternatīvu precizitāti
 • Satura jēgpilnu secību
 • Audio aprakstus un titrus vai subtitrus
 • Citus pieejamības kritērijus, kurus nevar automatizēt
Dažādi rīki, ko izmanto manuālai pieejamības testēšanai.
QA inženieris, kas veic automatizētu pieejamības testēšanu.

Automatizēt pieejamības testēšana

Lielākā daļa digitālo produktu ietver saturu, kas ir pārāk apjomīgs un sarežģīts, lai to pārlūkotu ar rokām. Automatizētu rīku izmantošana palīdz paātrināt testēšanas procesu.

Automatizēto pieejamības testēšanu izmanto, lai novērtētu:

 • Lapu virsrakstus
 • Hierarhisko virsrakstu struktūru
 • Teksta alternatīvu klātbūtni
 • Tukšas saites
 • Krāsu kontrastu
 • Veidlapu uzrakstus
 • HTML lapas valodu un atribūtus
Iznākumi

Pieejamāks produkts

Mūsu inženieri sniegs jums detalizētu ziņojumu par pieejamības testēšanas kļūdām, kurā būs iekļautas visas konstatētās problēmas un ieteikumi turpmākajām darbībām. Mēs varam izmantot pieejamos rīkus, lai izveidotu savu kļūdu ziņojumu, vai arī izmantot jūsu sniegto rīku vai ziņojuma veidni.

Pieejamības testēšanas pakalpojumi darbībā; cilvēks, kas izmanto Braila raksta tastatūru.
Vai esat gatavs sākt?

Testējiet savu risinājumu labāk. Ātrāk. Kopā.

Testējiet savu risinājumu ātrāk un rūpīgāk, sadarbojoties ar kvalitātes nodrošināšanas ekspertiem, kuri palīdzēs jums izstrādāt Jūsu vajadzībām pielāgotu testēšanas risinājumu.

Sazinieties ar mums