TestDevLabs integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur SIA TestDevLab (TDL) använder all personlig information som du tillhandahåller när du kontaktar oss via vår webbplats, e-post eller telefon. Denna integritetspolicy är skapad i enlighet med de lagar och förordningar som gäller i Republiken Lettland och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Information om den registeransvarige och kontaktinformation

SIA TestDevLab, Registreringsnummer. 40103486142

Juridisk adress: Vingrotāju iela, 1, LV-1010, Riga, Lettland

E-post adress: testdevlab@testdevlab.com

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är information som kan identifiera en individ, antingen direkt eller i kombination med andra uppgifter.

Du kan förse oss med information på olika sätt när du kontaktar oss, till exempel genom att fylla i formulär på vår webbplats eller kontakta oss via telefon eller e-post.

Den personliga information som du lämnar kan innehålla ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information som du frivilligt har lämnat, till exempel din offentliga profilinformation på sociala medier, webbplats och annan information som finns i ett CV när du ansöker om ett ledigt jobb.

När du använder vår webbplats samlar vi automatiskt in information om din enhet, inklusive din IP-adress, information om ditt besök och hur du använder vår webbplats. Den server som är värd för webbplatsen kan också registrera de förfrågningar som du gör till servern när du navigerar på webbplatsen. Detta görs för att analysera datatrafik, göra användarupplevelsen bättre, förbättra innehållskvaliteten, optimera webbplatsens prestanda och säkerställa lämplig funktion och säkerhet på webbplatsen.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder din personliga information i samband med följande syften:

 • Att tillhandahålla våra tjänster till dig och uppfylla dina önskemål.
 • Ta emot och granska dina ansökningar om lediga jobb för att säkerställa urvals- och rekryteringsprocessen.
 • Förse dig med information om produkter och tjänster som vi erbjuder och för marknadsföringsändamål.

Du kan välja om du vill få information om produkter och tjänster vi erbjuder och välja att avstå när som helst genom att uppdatera dina inställningar eller skicka oss ett e-postmeddelande.

Rättslig grund för databehandling

Avtal

Det är nödvändigt för oss att behandla din personliga information för att genomföra ett avtal som du är part i, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.

Samtycke

Du har godkänt att vi använder din personliga information (till exempel har du godkänt att få nyhetsbrev och/eller e-postmeddelanden från oss om våra produkter och tjänster, du har skickat in en ansökan om en ledig tjänst och valt att vi ska behandla dina inlämnade uppgifter). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och välja att avstå från att få e-postmeddelanden om våra produkter och tjänster genom att uppdatera dina inställningar eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

Var medveten om att återkallande av samtycke eventuellt inte påverkar behandlingen av dina personuppgifter när det kan vara nödvändigt för oss att uppfylla kraven enligt lagar och förordningar eller när behandlingen är nödvändig och baseras på avtalet, våra legitima intressen eller andra lagstadgade skäl för legitim databehandling.

Legitima intressen

När vi får din ansökan om en ledig tjänst har vi ett legitimt intresse av att behandla och utvärdera de personuppgifter du har lämnat och andra kopplade åtgärder därtill, såsom att organisera anställningsintervjuer, förhandla och tillhandahålla bevis för att rekryteringsprocessen överensstämmer med lagen. I händelse av tvist kan den information som erhållits under urvalsprocessen användas för att indikera överensstämmelse med gällande lagar.

Det ligger i våra legitima intressen att använda din personliga information för att driva, förbättra och marknadsföra våra tjänster och produkter och för att skydda vår verksamhet.

Juridiska skyldigheter

Det är nödvändigt för oss att använda din personliga information för att följa den juridiska skyldigheten. Vi behandlar dina personuppgifter efter behov för att följa lagar och förordningar. Till exempel vid behandling av personuppgifter för urvals- och rekryteringsändamål, och särskilt om vi anställer dig.

Delar vi dina personuppgifter?

Vi varken säljer, delar, hyr ut eller på annat sätt lämnar ut dina personuppgifter till tredje part och andra länder om inte annat anges nedan.

Vi kan lämna ut din personliga information om det krävs enligt lag eller som svar på en begäran från brottsbekämpande myndigheter eller annan tillsynsmyndighet, men endast i den utsträckning som krävs. Vi kan lämna ut din personliga information för att genomdriva våra avtal med dig eller för att skydda TDL, dess anställdas eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar att dela personuppgifter med andra organisationer i syfte att förebygga bedrägerier.

Leverantörerna av de verktyg/tekniker som används för analys och statistik (t.ex. Google Analytics, Statcounter) har endast tillgång till den statistiska information som samlas in av verktyget/tekniken (t.ex. besök och sökning på webbplatsen).

Hur skyddar vi uppgifterna?

Vi använder en mängd tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Dina personuppgifter lagras säkert och är tillgängliga för ett begränsat antal personer - endast auktoriserade personer. Mottagarna av dina personuppgifter är TDL (våra anställda som är auktoriserade och utför behandling av uppgifter för att fullgöra sina arbetsuppgifter), du, databehandlarna, brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter samt domstolarna i målen och i enlighet med de förfaranden som anges i lagar och förordningar.

Hur länge behåller vi uppgifterna?

Uppgifterna ska sparas så länge som:

 • det finns en rättslig grund för det (se den ). När kriterierna inte är tillämpliga kommer dina personuppgifter att raderas eller förstöras eller deponeras hos Nationalarkivet i enlighet med lagar och förordningar;
 • uppgifterna behövs för det ändamål för vilket uppgifterna mottogs;
 • vi har en laglig skyldighet att behålla uppgifterna (till exempel förvaras personaldokument och bokföringsdokument så länge som det bestäms av lagarna i Republiken Lettland);
 • det finns ett avtal (till exempel för tillhandahållande av tjänster);
 • ditt samtycke inte har dragits tillbaka, såvida det inte finns någon annan legitim grund för databehandling.

Hur använder vi cookies och annan teknik?

Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att skilja dig från andra användare av vår webbplats - vi samlar in och lagrar automatiskt information i loggfiler (till exempel IP-adress, webbläsartyp och språk, internetleverantör, datum/tidsstämpel). Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du använder vår webbplats.

Du kan justera inställningarna i din webbläsare för att vägra cookies, men en del av webbplatsens innehåll kanske då inte visas i sin helhet.

Vilka är dina rättigheter?

 • rätt att få information om vilka uppgifter som behandlas, hur och varför,
 • rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter,
 • rätt att begära att korrigera/uppdatera dina uppgifter (till exempel om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller otillräckliga),
 • rätt att återkalla ditt samtycke,
 • rätt att begära att radera dina uppgifter,
 • rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter (tillfälligt stopp för behandling av personuppgifter, till exempel när uppgifterna korrigeras),
 • rätt att invända mot behandling av dina uppgifter (till exempel om behandlingen av uppgifter är oförenlig med det primära syftet för vilket de samlades in),
 • rätt att lämna in ett klagomål,
 • rätt till dataportabilitet (tillhandahållande av dina uppgifter till dig).

Om du önskar att utöva dina rättigheter som en uppgiftslämnare, vänligen kontakta oss på ett av följande sätt:

 • by sending a hand-signed written application to our legal address indicated under section “Information about the data controller and contact information”, or;
 • by sending an application signed with a secure electronic signature to our e-mail address indicated under section “Information about the data controller and contact information”.

Var medveten om att återkallande av samtycke eller begäran om radering eller invändning mot behandling av personuppgifter inte kan leda till avbrott i databehandlingen om databehandlingen utförs på en annan rättslig grund.

Annan information

Denna integritetspolicy kan uppdateras då och då för att följa gällande lagar och förordningar. Vi rekommenderar att du besöker denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att ta del av sådana ändringar av denna integritetspolicy.