Manuell testning

Vi utför manuell testning på mer än 3 500 riktiga enheter och täcker en mängd olika plattformar, operativsystem, versioner, tillverkare och konfigurationer. Vårt team av ISTQB-certifierade ingenjörer har lång erfarenhet av att använda branschledande programvaruverktyg för testning och ramverk för att säkerställa att din produkt fyller alla krav.

Hör av dig
QA-ingenjör som arbetar med manuella testprojekt.
När du kan behöva det

Testa från ett mänskligt perspektiv

Även om det finns en mängd olika verktyg och ramverk för testautomatisering tillgängligt, kan och bör inte allt automatiseras. Här är några fall när du kan behöva manuell testning.

Manuellt test av en mobilapplikation.

Automatiserade tester bygger på fördefinierade scenarier och ger bara "ja" eller "nej" svar. Om du vill testa en produkt ur ett mänskligt perspektiv, inte har tid för testautomatisering eller behöver utföra UI/UX-tester är manuell testning det smartaste valet.

Utforskande testning används för att testa en applikation från slutanvändarens synvinkel. Detta hjälper till att avslöja defekter som inte faller inom ramen för andra manuella tester.

Testautomatisering är ett utmärkt tillvägagångssätt, men om din produkt har många olika funktioner och en komplex struktur, är testautomatisering inte lämpligt. I sådana fall är manuell testning den mest lämpliga och tillförlitliga metoden.

När din produkt är i det tidiga utvecklingsstadiet, genomgår förändringar och inte är tillräckligt stabil, är manuell testning det lämpligaste alternativet eftersom testautomatisering kräver stabilitet och konsekvens.

Validering av användarberättelser är något som bara kan testas manuellt. Funktionaliteten måste kontrolleras och verifieras enligt den givna dokumentationen, vilket innebär att manuell testning krävs.

Att testa i en statisk miljö speglar inte alltid det verkliga livet. Många problem kan uppstå från ändrade nätverksförhållanden , platstjänster och så vidare. För att säkerställa att din app fungerar som avsett är det avgörande att testa dess beteende under olika förhållanden.

Vi kan hjälpa dig

Hitta kritiska buggar och defekter

Letar du efter manuella testtjänster? Med mer än ett decenniums erfarenhet, ISTQB-certifierade ingenjörer och över 3,500 riktiga enheter kan vi garantera att din app kommer att vara i goda händer.

Våra tjänster inkluderar:

  • Röktestning
  • Utforskande testning
  • Tester för användarvänlighet
  • Test av användaracceptans
  • Systemtestning
  • Regressionstestning
  • Integrationstestning
  • Testkörning baserat på fördefinierade användningsfall
Grupp med QA-ingenjörer som arbetar med sina projekt.
Felrapporteringsprocess i aktion.
Resultat

Alla mätvärden du behöver på ett ställe

Våra ingenjörer kommer att förse dig med en detaljerad manuell testrapport som innehåller alla mätvärden du behöver. Vi kan antingen använda tillgängliga verktyg för att skapa vår egen testrapport eller använda ett verktyg eller en rapportmall som du tillhandahåller för att skapa en.

Redo att börja?

Testa dina lösningar på ett bättre sätt. Snabbare. Tillsammans.

Testa dina lösningar snabbare och mer noggrant genom att arbeta med kvalitetssäkringsexperter som hjälper dig att utveckla en testlösning som är skräddarsydd för dina behov.

Kontakta oss