TestDevLabin tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojaselosteessa selostetaan, miten SIA TestDevLab (TDL) käyttää henkilötietojasi, jotka jaat ottaessasi yhteyttä meihin verkkosivustollamme, sähköpostitse tai puhelimitse. Tietosuojaseloste on luotu Latvian tasavallassa voimassa olevien lakien ja asetusten sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Tietoja rekisterinpitäjästä ja heidän yhteystietonsa

SIA TestDevLab, rekisterinumero 40103486142

Rekisteröity osoite: Vingrotāju iela, 1, LV-1010, Riga, Latvia

Sähköpostiosoite: testdevlab@testdevlab.com

Mitä henkilötietoja keräämme?

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai yhdistettynä muihin tietoihin.

Voit antaa meille tietoja eri tavoin ottaessasi meihin yhteyttä, esimerkiksi täyttämällä verkkosivustollamme olevia lomakkeita tai ottamalla meihin yhteyden puhelimitse tai sähköpostitse.

Antamasi henkilötiedot voivat sisältää nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja muut vapaaehtoisesti antamasi tiedot, kuten julkisen profiilisi tiedot sosiaalisessa mediassa, verkkosivustolla ja muut ansioluettelossa olevat tiedot, hakiessasi avointa työpaikkaa.

Kun käytät verkkosivustoamme, keräämme automaattisesti tietoja laitteestasi, mukaan lukien IP-osoitteesi ja verkkosivustomme käyttösi. Lisäksi sivustoa ylläpitävä palvelin voi tallentaa palvelimelle tekemäsi pyynnöt, kun selaat verkkosivustoa. Sen tarkoituksena on analysoida tietoliikennettä, parantaa käyttökokemusta ja aineiston laatua, optimoida verkkosivuston toimintaa ja varmistaa verkkosivuston asianmukainen toiminta ja tietoturva.

Miten käytämme henkilötietojasi?

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelujemme tarjoaminen sinulle ja pyyntöjesi täyttäminen.
 • Työpaikkahakemuksiesi vastaanottaminen ja arviointi valinta- ja rekrytointiprosessin toiminnan varmistamiseksi.
 • Tarjoamiamme tuotteita ja palveluita koskevien tietojen tarjoaminen sekä markkinointi.

Voit hyväksyä markkinoinninvaihtoehdon, jos haluat saada tietoa tarjoamistamme tuotteista ja palveluista, ja kieltäytyä milloin tahansa muokkaamalla asetuksiasi tai lähettämällä meille sähköpostia.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Sopimus

Meidän on käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voimme suorittaa kanssasi solmimamme sopimuksen velvoitteita tai ryhtyä toimenpiteisiin pyynnöstäsi ennen sopimuksen solmimista.

Suostumus

Olet antanut suostumuksesi siihen, että käytämme henkilötietojasi (esimerkiksi olet suostunut vastaanottamaan meiltä uutiskirjeitä tai sähköpostiviestejä tuotteistamme ja palveluistamme, olet jättänyt työhakemuksen ja suostunut siihen, että käsittelemme ilmoittamiasi tietoja). Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ja kieltäytyä vastaanottamasta tuotteitamme ja palveluitamme koskevia sähköpostiviestejä muuttamalla asetuksiasi tai lähettämällä meille sähköpostia.

Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei voi vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli se on välttämätöntä lakien ja asetusten mukaisten vaatimusten täyttämiseksi tai mikäli käsittely on välttämätöntä ja perustuu sopimukseen, oikeutettuihin etuihimme tai muihin lakisääteisiin tietojenkäsittelyn perusteisiin.

Oikeutetut edut

Vastaanottaessamme työhakemuksesi avoimeen työpaikkaan, on oikeutettu etumme käsitellä ja arvioida toimittamiasi henkilötietoja ja suorittaa muita niihin liittyviä toimia, kuten järjestää työhaastatteluja, neuvotella ja esittää todisteita rekrytointiprosessin lainmukaisuudesta. Riitatapauksissa voidaan valintaprosessin aikana saatuja tietoja käyttää osoittamaan, että asianmukaisia lakeja on noudatettu.

On oikeutettujen etujemme mukaista käyttää henkilötietojasi palvelujemme ja tuotteidemme tarjoamiseen, kehittämiseen ja markkinoimiseen sekä liiketoimintamme suojaamiseen.

Oikeudelliset velvoitteet

Oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen voi edellyttää, että käytämme henkilötietojasi. Käsittelemme henkilötietojasi, jos lakien ja asetusten noudattaminen niin edellyttää. Esimerkiksi tietojen käsittelyssä koskien valinta- ja rekrytointiprosessia ja erityisesti sinun palkkaamistasi.

Jaammeko henkilötietojasi?

Emme myy, jaa, vuokraa emmekä muuten paljasta henkilötietojasi kolmansille osapuolille emmekä muille maille, ellei jäljempänä toisin mainita.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi, jos laki tai lainvalvontaviranomaisen tai muun sääntelyviranomaisen pyyntöön vastaaminen niin edellyttää, mutta vain siinä laajuudessa kuin vaaditaan. Voimme paljastaa henkilökohtaisia tietojasi laittaaksemme kanssasi solmimamme sopimuksen täytäntöön tai suojataksemme TDL:n, sen työntekijöiden tai muiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta. Tähän sisältyy henkilötietojen jakaminen muiden organisaatioiden kanssa petosten estämiseksi.

Analytiikkaan ja tilastoihin käytettyjen työkalujen ja tekniikoiden (esim. Google Analytics tai Statcounter) tarjoajilla on pääsy vain työkalun tai tekniikan keräämiin tilastotietoihin (esim. vierailut ja haut verkkosivuston kautta).

Miten huolehdimme tietoturvasta?

Käytämme erilaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi. Henkilötietosi tallennetaan turvallisesti, ja niihin on pääsy vain rajoitetulla määrällä luvallisia henkilöitä. Henkilötietojesi vastaanottajat ovat TDL (työntekijämme, joilla on lupa käsitellä tietoja ja joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu), sinä, tietojenkäsittelijät, lainvalvontaviranomaiset tai valvontaviranomaiset sekä tuomioistuimet laeissa ja asetuksissa määritetyissä tapauksissa ja menettelytavoin.

Kuinka pitkään säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietoja niin kauan kuin:

 • sille on oikeusperuste (katso kohta ). Kun oikeusperustetta ei ole, henkilötietosi poistetaan tai tuhotaan tai talletetaan Kansallisarkistoon lakien ja asetusten mukaisesti.
 • tietoja tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on vastaanotettu.
 • meillä on oikeudellinen velvoite säilyttää tiedot (esimerkiksi henkilöstön valinta-asiakirjoja ja kirjanpitoasiakirjoja säilytetään, niin kauan kuin Latvian tasavallan lait määräävät).
 • voimassaoleva sopimus (esimerkiksi palvelujen tarjoamisesta).
 • suostumustasi ei ole peruutettu, ellei tietojen käsittelylle ole muuta laillista perustaa.

Miten käytämme eväste- ja tekniikkakäytäntöä?

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita pystyäksemme erottamaan sinut muista verkkosivustomme käyttäjistä – keräämme ja tallennamme automaattisesti tietoja lokitiedostoihin (esimerkiksi IP-osoite, selaintyyppi ja kieli, internet-palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikaleima). Niiden avulla voimme tarjota sinulle hyvän verkkosivuston käyttökokemuksen.

Voit kieltäytyä evästeiden käyttämisestä muuttamalla selaimesi asetuksia, mutta osa verkkosivuston sisällöstä ei välttämättä näy kokonaan.

Mitkä ovat oikeutesi?

 • oikeus saada tietoa siitä mitä, miten ja miksi tietoja käsitellään
 • oikeus pyytää saada tarkastaa henkilötietosi
 • oikeus pyytää tietojen korjaamista ja päivittämistä (esimerkiksi jos tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai riittämättömiä)
 • oikeus peruuttaa suostumuksesi
 • oikeus pyytää tietojesi poistamista
 • oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista (henkilötietojen käsittelyn väliaikainen keskeyttäminen, esimerkiksi silloin, kun tietoja korjataan)
 • oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä (esimerkiksi jos tietojen käsittely on ristiriidassa sen ensisijaisen tarkoituksen kanssa, jota varten ne on kerätty)
 • oikeus tehdä valitus
 • oikeus tietojen siirtämiseen (tietojesi toimittaminen sinulle).

jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin joillakin seuraavista tavoista:

 • by sending a hand-signed written application to our legal address indicated under section “Information about the data controller and contact information”, or;
 • by sending an application signed with a secure electronic signature to our e-mail address indicated under section “Information about the data controller and contact information”.

Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen tai henkilötietojen poistamista koskeva pyyntö tai tietojen käsittelyn vastustaminen, eivät välttämättä johda tietojen käsittelyn keskeyttämiseen, jos tietojen käsittelylle on jokin muu oikeusperuste.

Muuta tietoa

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää ajoittain voimassa olevien lakien ja asetusten mukaiseksi. Suosittelemme, että luet tietosuojaselosteen ajoittain, jotta saat tiedon mahdollisista muutoksista.